PŘIHLÁŠKA ČLENA DO CPASF
Přihláška člena do Czech Pole & Aerial Sports Federation o.s., IČO: 228 96 503, se sídlem Praha – Dubeč,
U Lipové aleje 717/24, PSČ 107 00 (dále jen „CPASF“).
* - pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná
Jméno:
*
Titul:
Příjmení:
*
Rodné číslo:
*
Bydliště (uvádějte prosím skutečné bydliště v ČR, v němž se většinu času zdržujete)
Ulice a čp.:
*
Obec:
*
PSČ:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Foto:
(max. 2MB)
Podáním této přihlášky potvrzuji, že společnosti jsou známy stanovy a další vnitřní předpisy CPASF a že se jimi společnost bude jako člen CPASF řídit.

SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění:
Souhlasím s tím, aby CPASF zpracovávala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v CPASF, a to pro účely vedení členské evidence a realizace cílů CPASF. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Mé kontaktní údaje (tj. jméno, příjmení a e-mail) je CPASF oprávněna zpracovávat i po ukončení mého členství v CPASF, a to pro účely zasílání informací týkajících pole dance a vzdušné akrobacie v ČR. Dále souhlasím s tím, že CPASF je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.
Jsem si vědom/a, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv písemně odvolat.
Prohlašuji, jsem byl/a řádně se svými právy vyplývajícím z ustanovení § 11, 12 a 21 zákona č.101/2000 Sb. v platném znění, zejména právem na přístup ke zpracovávaným údajům a právem na opravu, blokování či likvidaci těchto údajů.
Místo podání přihlášky:
*
dne 21.03.2023