ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POLE SPORT 2016
Tato přihláška je závazná a všechny údaje v ní uvedené musí být pravdivé. Spolu s přihláškou je účastník povinen uhradit účastnický poplatek na účet Czech pole & aerial sports federation (CPASF) č. 2300224099/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení), splatný do 23:59 1.3.2016.


Účastnický poplatek pro členy CPASF je 500 Kč, pro ostatní soutěžící 800 Kč.
V případě dvojic platí zvýhodněná cena 500 Kč pouze v případě, že OBĚ/OBA soutěžící jsou členy CPASF.
Od uhrazení poplatku jsou osvobozeni soutěžící kategorie Parapole.Odesláním přihlášky účastník stvrzuje, že se Mistrovství ČR v pole sport účastní na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za svůj zdravotní stav. Pořadatel Mistrovství neodpovídá za případné škody na zdraví či majetku účastníků.Odesláním přihlášky souhlasí účastník s tím, aby CPASF zpracovávala poskytnuté osobní údaje pro účely realizace Mistrovství ČR v pole sport.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může účastník kdykoliv písemně odvolat. Svou účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli souhlas k používání veškerých záznamů a fotografií ze soutěže pro účely propagace pole dance a pole sport.


 V den soutěže doneste prosím organizátorům spolu s občanským průkazem/pasem pro prokázání totožnosti také kartičku zdravotního pojištění.

Prosím vyplňte všechna políčka označená hvězdičkou! Aby mohla být přihláška odeslána, musí být vyplněny veškeré povinné údaje. Děkujeme!
1. Prosím vyberte kategorii, do které se chcete přihlásit.*
2. Vaše jméno a příjmení.*
    V případě, že se hlásíte do kategorie dvojic, vyplňte prosím pro naši informaci
     i jméno Vašeho soutěžního partnera/ky. Jméno Vašeho soutěžního partnera/ky
     prosíme uvádějte jako druhé v pořadí!
     Prosíme pozor: Partner/ka z dvojice stále musí podat svou vlastní přihlášku.
3. Email*
4. Telefon*
5. Datum narození*
6. Adresa trvalého bydliště*
7. Název pojišťovny*
8. Vzdělání
9. Povolání
10. Státní občanství*
11. Jak dlouho se věnujete pole dance?*
12. Taneční studio, ve kterém jste se učil(a) / se učíte pole dance (+ typ kurzu, délka kurzu, jméno lektorky).
13. Pokud působíte jako lektor(ka) pole dance, uveďte prosím název studia a jeho webové stránky.*
14. Máte zkušenosti s vystupováním s pole dance na veřejnosti? Pokud ano, jak často a kde?*
15. Máte zkušenosti s vystupováním na veřejnosti (jiné než s pole dance)? S čím konkrétně? Vystupujete-li pravidelně,
     tak kdy a kde?
16. Zúčastnil(a) jste se již někdy pole dance soutěže?*
17. Byl(a) jste již někdy diskvalifikován(a) z pole dance soutěže?*
18. Pokud již máte zkušenosti se soutěžemi v pole dance, kdy a kde a jaké místo / cenu jste získal(a)?*
19. Absolvoval(a) jste nějaký workshop se zahraniční lektorkou / lektorem? S kým, kde a kdy?
20. Máte-li lektorský certifikát v pole dance, od jaké organizace a kde jste jej absolvoval(a)?*
21. Jakými sporty / pohybovými aktivitami se zabýváte kromě pole dance?
22. Pracujete či pracoval(a) jste jako trenér jiného sportu než pole dance?
23. Máte zkušenosti s jinými soutěžemi než v pole dance? S jakými? Kdy, kde a jaké místo / cenu jste získal(a)?
24. Jak byste na stupnici 1-10 ohodnotil(a) svou pokročilost v pole dance? 1 = úplný začátečník.
25. Co dalšího děláte zajímavého, co byste chtěl(a) sdělit divákům:*
Pokud máte jakékoliv pochybnosti či dotazy týkající se Váší přihlášky, neváhejte nás kontaktovat na +420 724 339 780 nebo mistrovstvi@cpasf.cz.