PŘIHLÁŠKA právnické osoby do CPASF
Přihláška člena do Czech Pole & Aerial Sports Federation o.s., IČO: 228 96 503, se sídlem Praha – Dubeč,
U Lipové aleje 717/24, PSČ 107 00 (dále jen „CPASF“).
* - pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná
Název společnosti:
*
IČO:
*
Adresa sídla:
Ulice a čp.:
*
Obec:
*
PSČ:
*
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti:
Jméno a Příjmení:
*
Funkce:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Podáním této přihlášky potvrzuji, že společnosti jsou známy stanovy a další vnitřní předpisy CPASF a že se jimi společnost bude jako člen CPASF řídit.

Místo podání přihlášky:
*
dne 21.03.2023